برمه … سرکوب رسانه ها پس از به دست گرفتن قدرت توسط ارتش

[ad_1] به گفته شرکت کنندگان در کنفرانسی که روز چهارشنبه به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد تاسیس رادیو آسیای آزاد (RFA) برگزار شد ، برمه…